Tybet invest Logo

BETONÁRNA Týnec nad Sázavou

beton

BETON

Beton je směs cementu, vody, písku nebo kameniva a dalších příměsí. Jejich vzájemný poměr a výrobní postup dále určují vlastnosti betonu, jako pevnost a odolnost v různých prostředích. Přimícháváním dalších příměsí lze dále získat speciální betony, které jsou odlehčené, mají tepelně nebo zvukově izolační schopnosti, nebo jsou například barevné.

KONZISTENCE BETONU

Beton vyrábíme a dodáváme ve dvou základních formách konzistence. Transportbeton, což je čerstvá betonová směs určená k přímému použití. Nebo zavlhlá betonová směs určená k dopracování.

Transportbeton – S4

Čerstvá betonová směs určená k dopravě domíchávacím mixem, čerpání a přímému ukládání.

Zavlhlá sypká betonová směs – S1

Betonová směs se sníženým obsahem vody, která je určená k dalšímu dopracování. Je dodávána ve vlhké sypké formě, která umožňuje dopravu na sklápěčích a valnících. Směsi je před ukládáním potřeba dodat požadované množství vody a uvést jí do správné konzistence, včetně promíchání všech složek, které mohla doprava přirozenými fyzikálními vlivy oddělit.

DRUHY A NABÍDKA BETONŮ


KSC-1 Kamenivo zpevněné cementem.

Směs vhodná jako podkladní vrstva pod vozovku, nebo výplňový beton

B 5 Betonová směs

Využívá se pro obsypávání jímek, plastových bazénů a v místech kde nejsou kladeny nároky na pevnost. Také jako výplňový beton.

B 7,5 Betonová směs

Využívá se pro obsypávání jímek, plastových bazénů a v místech kde nejsou kladeny nároky na pevnost. Také jako výplňový beton.

B 13,5 Konstrukční beton

Konstrukční beton vhodný pro méně zatěžované stavební konstrukce. Ideální pro vyplnění ztraceného bednění, nebo jiných stavebních prvků a tvarovek.

C 8/10 B10 Konstrukční beton

Vhodný pro lehké a méně zatěžované stavební konstrukce, například podezdívky, chodníčky, Terasy. Také jako podkladový beton pro vnitřní podlahy.

C 12/15 B15 Konstrukční beton

Vhodný zejména pro zakládání malých přízemních staveb a rodinných domů s maximální výškou do dvou podlaží. Lze ho také využít například na terasy, nebo jako podkladový beton pro vnitřní podlahy.

C 16/20 B20 Konstrukční beton

Beton vhodný pro zakládání více zatížených rodinných domů, nebo objektů. Nejčastěji využívaný pro lité monolitické stavební konstrukce, stropy, sloupy a opěrné zídky.

C 20/25 B25 Konstrukční beton

Beton vhodný pro zakládání více zatížených vícepodlažních budov. Nejčastěji využívaný pro lité monolitické stavební konstrukce, stropy, sloupy a opěrné zídky. Také na balkony a terasy.

C 25/30 B30 Konstrukční beton

Beton vhodný pro zakládání více zatížených vícepodlažních budov. Nejčastěji využívaný pro lité monolitické stavební konstrukce, stropy, sloupy a opěrné zídky. Také na balkony, terasy a pohledové betony.

C 30/37 Konstrukční beton

Beton vhodný pro zakládání více zatížených vícepodlažních budov. Nejčastěji využívaný pro lité monolitické stavební konstrukce, stropy, sloupy a opěrné zídky. Také na balkony, terasy, přejezdové mostky a pohledové betony.

C 45/55 Konstrukční beton

Nejčastěji využívaný pro lité monolitické stavební konstrukce, stropy, sloupy a opěrné zdi. Také na balkony, terasy, mostní konstrukce a pohledové betony.

P 150 Potěrový beton

Potěrový beton bez kameniva. Vhodný zejména jako obsypový beton v místech, kde není kladen nárok na pevnost. Například obsyp kolem jímek a bazénů. Při ukládání kanalizačních prvků.

P 250 Potěrový beton

Potěrový beton bez kameniva s obsahem cementu min. 250kg/m3. Vhodný pro usazování obrubníků, nebo jiných prefabrikátů. Lze také použít pro čisté vnitřní podlahy pod keramickou dlažbu.

P 300 Potěrový beton

Potěrový beton bez kameniva s obsahem cementu min. 300kg/m3. Vhodný pro usazování obrubníků, nebo jiných betonových prefabrikátů. Lze také použít pro čisté vnitřní podlahy.

P 350 Potěrový beton

Potěrový beton bez kameniva s obsahem cementu min. 350kg/m3. Vhodný pro finální čisté vnitřní podlahy pod plovoucí podlahy, parkety, koberce a PVC. Pro pohledové nepevnostní, krycí nebo ochranné betony, jako stříšky sloupků a zídek.