Tybet invest Logo

BETONÁRNA Týnec nad Sázavou

ceník

Betonové směsi

Druh betonu
dle ČSN EN 206+A1+ČSN P 73 2404
Konzistence Cena Kč/m³
bez DPH 21%
Cena Kč/m³
včetně DPH 21%
C -/5 X0 S1-S2 1 910 Kč 2 311 Kč
C -/5 X0 S3 1 960 Kč 2 372 Kč
C 8/10 X0 S1-S2 2 192 Kč 2 650 Kč
C 8/10 X0 S3 2 240 Kč 2 710 Kč
C 12/15 X0 S1-S2 2 300 Kč 2 783 Kč
C 12/15 X0 S3-S4 2 360 Kč 2 856 Kč
C 16/20 X0 S1-S2 2 450 Kč 2 965 Kč
C 16/20 X0, XC1-2 S3-S4 2 510 Kč 3 037 Kč
C 20/25 X0, XC1-2 S1-S2 2 610 Kč 3 158 Kč
C 20/25 X0, XC1-3 S3-S4 2 670 Kč 3 231 Kč
C 25/30 X0, XC1-2, XD1, XF1, XA1 S2 2 790 Kč 3 376 Kč
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 S3-S4 2 850 Kč 3 449 Kč
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 S3-S4 3 090 Kč 3 739 Kč
C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-2, XA1-2 S3-S4 3 490 Kč 4 223 Kč

Provzdušněné betony

Druh betonu
dle ČSN EN 206+A1+ČSN P 73 2404
Konzistence Cena Kč/m³
bez DPH 21%
Cena Kč/m³
včetně DPH 21%
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF2-3, XA1-2 S3-S4 3 140 Kč 3 799 Kč
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 S3-S4 3 590 Kč 4 344 Kč

Cementové mazaniny (potěry) Dmax 4mm

Druh betonu
dle TN SVB ČR 02-2006
Konzistence Cena Kč/m³
bez DPH 21%
Cena Kč/m³
včetně DPH 21%
P 150 (cementový potěr) S1-S2 1 990 Kč 2 408 Kč
P 250 (cementový potěr) S1-S2 2 190 Kč 2 650 Kč
P 300 (cementový potěr) S1-S4 2 340 Kč 2 831 Kč
P 350 (cementový potěr) S1-S4 2 440 Kč 2 952 Kč
P 400 (cementový potěr) S1-S4 2 650 Kč 3 207 Kč
P 500 (cementový potěr) S1-S4 2 970 Kč 3 594 Kč

Speciální betony

Druh betonu
dle ČSN EN 206+A1+ČSN EN 998-2
Konzistence Cena Kč/m³
bez DPH 21%
Cena Kč/m³
včetně DPH 21%
KSC I. - kamenivo zpevněné cementem S1-S2 1 690 Kč 2 045 Kč
KSC II. - kamenivo zpevněné cementem S1-S3 1 540 Kč 1 863 Kč

Přísady do betonu a služby

Cena bez DPH 21% Cena včetně DPH 21%
Krystalizační přísada /vodotěsnost/ Kč/m³ 480 Kč 581 Kč
Urychlovač tuhnutí Kč/m³ 150 Kč 182 Kč
Zpomalovač tuhnutí Kč/m³ 130 Kč 157 Kč
Přípl za výrobu v zim. obd. od 15.11. do 15.3 Kč/m³ 80 Kč 97 Kč
Příplatek za výrobu z kam. Dmax 8 mm Kč/m³ 80 Kč 97 Kč
Polypropylénové vlákno Kč/m³ 250 Kč 303 Kč
Superplastifikátor - podlahové topení Kč/m³ 150 Kč 182 Kč
Půjčovné za 1ks maltové vaničky Kč/měsíc 500 Kč 605 Kč
Poplatek za ztrátu nebo poškoz. vaničky Kč/ks 3 300 Kč 3 993 Kč

* Konstrukční betony jsou v základě vyráběny z kameniv do velikosti Dmax 22 mm

* Nakládka zavlhlého betonu nakladačem je zpoplatněna manipulačním poplatkem ve výši 200 Kč bez DPH 21%

* Druhy betonů neuvedené v tomto ceníku, dodáváme po upřesnění požadovaných vlastností


* Při odběru většího množství betonu lze dohodnout množstevní slevy

Doprava sklápěč

Km pásmo Cena bez DPH 21% Cena včetně DPH 21%
0-2 480 Kč 581 Kč
2-4 500 Kč 605 Kč
4-6 600 Kč 726 Kč
6-8 650 Kč 787 Kč
8-10 700 Kč 847 Kč
10-12 770 Kč 932 Kč
12-15 950 Kč 1 150 Kč
15-18 1 000 Kč 1 210 Kč
18-21 1 250 Kč 1 513 Kč
21-25 1 350 Kč 1 634 Kč
25-30 1 750 Kč 2 118 Kč

Doprava autodomíchávač - obj. 4m³

Km pásmo Cena bez DPH 21% Cena včetně DPH 21%
0-4 650 Kč 787 Kč
4-6 950 Kč 1 150 Kč
6-9 1 100 Kč 1 331 Kč
9-12 1 300 Kč 1 573 Kč
12-15 1 650 Kč 1 997 Kč
15-18 1 980 Kč 2 396 Kč
18-21 2 250 Kč 2 723 Kč
21-25 2 600 Kč 3 146 Kč
25-30 2 950 Kč 3 570 Kč
30-35 3 300 Kč 3 993 Kč

* prodávající si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy o případné mýtné

* za likvidaci neodebrané (nadbytečné) betonové směsi účtujeme 1000 Kč/m3 bez DPH

* při přepravě předmětů vyžadující složitější nakládku a vykládku bude účtován manipulační poplatek ve výši 200 Kč bez DPH 21%

* za dopravu skláp. do vzdálenosti, která není uvedena v tabulce bude účtováno 30Kč/km bez DPH 21%

* Kupující zajišťuje potřebný zábor chodníku nebo veřejné komunikace pro čerpadlo a autodomíchávač

Čerpání betonů - čerpadlo s domíchávačem CIFA 28m

Úkony čerpadla Cena bez DPH 21% Cena s DPH 21%
Doprava čerpadla na stavbu a zpět - paušálně 2 000 Kč 2 420 Kč
Příprava čerpadla na výkon /stabilizace a rozbalení ramene/ 1 200 Kč 1 452 Kč
Manipulace po výkonu /zbavení potrubí betonu a složení ramene/ 1 200 Kč 1 452 Kč
Výkon čerpadla /čerpání betonu/ - cena za 1 hodinu 2 400 Kč 2 904 Kč
Cena za přečerpaný m³ betonové směsi 0 Kč 0 Kč
Najížděcí přísada pro započetí čerpání - Addiment 500 Kč 605 Kč
Vysokotlaká gumová hadice /prodloužení dosahu/ - Kč/bm/den 135 Kč 163 Kč
Použití zpomalovacího kolene 600 Kč 726 Kč
Nemožnost mytí čerpadla na staveništi 500 Kč 605 Kč

Čerpání betonů - čerpadlo Putzmeister 36m

Úkony čerpadla Cena bez DPH 21% Cena s DPH 21%
Doprava čerpadla na stavbu a zpět - paušálně do 10 km 2 000 Kč 2 420 Kč
Příprava čerpadla na výkon /stabilizace a rozbalení ramene/ 1 300 Kč 1 573 Kč
Manipulace po výkonu /zbavení potrubí betonu a složení ramene/ 1 300 Kč 1 573 Kč
Výkon čerpadla /čerpání betonu/ - cena za 1 hodinu 2 600 Kč 3 146 Kč
Cena za přečerpaný m³ betonové směsi 40 Kč 48 Kč
Najížděcí přísada pro započetí čerpání - Addiment 500 Kč 605 Kč
Vysokotlaká gumová hadice /prodloužení dosahu/ - Kč/bm/den 135 Kč 163 Kč
Použití zpomalovacího kolene 600 Kč 726 Kč
Nemožnost mytí čerpadla na staveništi 500 Kč 605 Kč

* Účtovaný čas za čerpání betonu je počítán od příjezdu čerpadla na staveniště do jeho odjezdu

* Při použití prodlužovacích vysokotlakých hadic, zajišťuje kupující manipulaci svými pracovníky pod odborným dohledem obsluhy čerpadla

* Při dopravě čerpadla CIFA 28m do vzdálenosti nad 5km bude účtováno 90 Kč/km bez DPH

* Při dopravě čerpadla PM 36m do vzdálenosti nad 10km bude účtováno 50 Kč/km bez DPH

* Kupující zajišťuje potřebný zábor chodníku nebo veřejné komunikace pro čerpadlo a autodomíchávač

* Čerpadlo je třeba objednat tel. nebo osobně na dispečinku nejp. 2 pracovní dny před jeho nasazením

Volně ložené sypké materiály

Cena Kč/tunu
bez DPH 21%
Cena Kč/tunu
včetně DPH 21%
Betonářský písek 0/4 - praný 600 Kč 726 Kč
Těžené kamenivo 4/8 - kačírek 800 Kč 968 Kč
Těžené kamenivo 8/16 - kačírek 800 Kč 968 Kč
Těžené kamenivo 11/22 - kačírek 850 Kč 1 029 Kč

Betonové prefabrikáty (dle aktuál.nabídky)

Cena Kč/ks
bez DPH 21%
Cena Kč/ks
včetně DPH 21%
Zákrytová deska 125/5 dvoudílná 1 250 Kč 1 513 Kč
Zákrytová deska 100/5 dvoudílná 1 150 Kč 1 392 Kč
Zákrytová deska 125/5 jednodílná plná 1 200 Kč 1 452 Kč
Zákrytová deska 100/5 jednodílná plná 1 100 Kč 1 331 Kč
Zákrytová deska 125/10 s otovorem 60x60 1 450 Kč 1 755 Kč
Obrubník silniční 300 Kč 363 Kč
Žlabovnice 310 Kč 375 Kč
Dlaždice 50x50 280 Kč 339 Kč

Konzistence betonu sednutím kužele dle Abramse

Stupeň konzistence S1 nečerpatelná zavlhlá 10 až 40 mm
Stupeň konzistence S2 nečerpatelná měkká 50 až 90 mm
Stupeň konzistence S3 čerpatelná velmi měkká 100 až 150 mm
Stupeň konzistence S4 čerpatelná tekutá 160 až 210 mm